pr@jurimex.ua+38(044)500-79-72
Отримати консультацію
12 кроків до будівництва сонячної електростанції. Автор: Альона Видюк
Повернутися в медіацентрНа головну
12 кроків до будівництва сонячної електростанції. Автор: Альона Видюк
12 кроків до будівництва сонячної електростанції. Автор: Альона Видюк

Першочерговим завданням для світової спільноти є розвиток відновлювальної енергетики, який є передумовою вирішення глобальних проблем людства: погіршення екології та зміна клімату. Завдяки своєму географічному розташуванню Україна є достатньо цікавою для інвесторів, що підтверджується постійним зростанням кількісті нових проектів у сфері відновлювальної енергетики, особливо у виробництві електроенергії з енергії сонця та вітру. Однією з причин такого зростання є встановлення законом гарантованого рівня «зеленого» тарифу на електричну енергію з відновлювальних джерел енергії, який прив'язаний до курсу євро та зафіксований до 2030 р., а також зобов'язання держави щодо викупу всього обсягу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

Відновлювальна енергетика в Україні (ВЕС, СЕС, малі ГЕС, біомаса і біогаз) збільшила в порівнянні з 2018 роком виробництво електричної енергії на 52,4%. Сьогодні частка енергії з відновлювальних джерел становить близько 3,3% у загальному виробітку електроенергії, тоді як вартість такої генерації склала 13,6% від загальних витрат. Таке фінансове навантаження спричинене «зеленим» тарифом зокрема через його прив'язку до євро. «Зелений» тариф, що діє сьогодні є одним з найвищих у Європі. Завдяки його дії проекти відновлювальної енергетики можуть окупитися в середньому за 4‑6 років (залежно від потужності).

 

Які ж вимоги встановлені для провадження господарської діяльності з виробництва сонячної електроенергії?

а) кадрові вимоги:

- штатний розпис має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження цього виду діяльності;

- необхідно оформити трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів.

б) організаційні вимоги:

- здійснювати продаж електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, на ринку «на добу наперед», на внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках, або за "зеленим" тарифом, аукціонною ціною, встановленими (визначеними) відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

- сплачувати внески на регулювання, що визначаються рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –НКРЕКП).

в) технологні вимоги:

- електрогенеруюче обладнання, розташоване на сонячній електростанції, та інше устаткування і споруди, що призначаються для виробництва сонячної електроенергії мають належати на праві власності, або господарського відання, або користування, або перебувати у концесії, лізінгу.

г) спеціальні вимоги:

- не допускати перехресного субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання.

 

Як побудувати сонячну електростанцію?

Розглянемо питання, які постають під час будівництва власних сонячних електростанцій.

 1. Фінансування проекту будівництва сонячної електростанції. 

       - фінансування всього проекту за рахунок власних коштів;

       - за рахунок кредитних (банківських) коштів;

       - розстрочення або відстрочення коштів у виробника матеріалів та обладнання;

       - за участі гаранта (поручителя), який відповідатиме наявним у нього грошовим коштам або майном за виконання боржником своїх зобов’язань.

       2. Реєстрація юридичної особи.

       Це питання може бути вирішене двома способами: створення нової юридичної особи, яка здійснюватиме господарську діяльність щодо виробництва і продажу сонячної електроенергії, або внесення змін до установчих документів вже створеної юридичної особи у частині доповнення такими видами діяльності. Однак створення нової юридичної особи надасть можливість спростити механізм обчислення доходів від цієї діяльності, оскільки для виробників такої електроенергії в чинному законодавстві передбачені пільги.

       3. Підбір земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції.

       Будівництво сонячної електростанції можливо здійснювати на власній земельній ділянці, придбаній у власність або отриманій в оренду. На цьому важливому етапі може виникнути необхідність вирішення ряду питань:

    - наявність документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, а при наявності об’єктів нерухомості на такій земельній ділянці - наявність відповідних документів на такі об’єкти та забезпечення відповідності інформації в таких документах відомостям з існуючих державних Реєстрах;

       - дотримання процедур землевідведення;

       - присвоєння категорії складності об’єкту будівництва;

       - наявність необхідних дозвільних документів та проведення експертиз;

       - наявність на території земельної ділянки або поблизу неї необхідних об’єктів інфраструктури (обґрунтування можливості розміщення об’єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації при наявності необхідних комунікацій).

 

Слід враховувати, що наявність на території майбутнього будівництва дерев або інших високих будівель (споруд), які можливо затінятимуть всі або частину панелей, що може призвести до значного зниження продуктивності сонячної електростанції. 

Донедавна ключовим моментом у підборі землі була наявність у неї цільового призначення «землі енергетики», а при його відсутності потрібно було вирішувати питання щодо зміни цільового призначення. 

У 2018 році законодавець здійснив спрощення землевідведення для розміщення об’єктів альтернативної енергетики. Сьогодні достатньо, щоб земельна ділянка відповідала категорії «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». Це дозволить розміщувати (будувати та використовувати) сонячні електростанції на земельних ділянках без розробки нових проектів землеустрою щодо їх відведення.

Такі зміни значно спрощують будівництво об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (далі - ВДЕ), оскільки зменшують участь місцевих органів в підготовці необхідної документації, що, в свою чергу, значно знижує строк до початку будівництва об’єктів ВДЕ.

4. Вибір забудовника, яким здійснюватиметься будівництво сонячної електростанції.

До цього питання слід підійти виважено. Щоб обрати забудовника необхідно ретельно проаналізувати ринок компаній, які займаються будівництвом сонячних електростанцій. Саме досвідчені спеціалісти мають потрібні знання, щоб перевірити наявну потужність і відповідність вимогам, які необхідні для будівництва на певній території сонячної електростанції, підготовки детального проекту та розрахунку орієнтовної вартості майбутньої електростанції.

5. Розроблення проектної документації сонячної електростанції.

Надалі необхідно розробити техніко-економічне обґрунтування проекту, можливості підключення об’єкта до мереж, отримати технічні умови на підключення до мереж, здійснити передпроектні роботи та розробити проектну документацію. Проектна документація розробляється певними спеціалізованими проектними організаціями на підставі містобудівних умов і обмежень, технічних умов і завдання на проектування. 

Важливим моментом на цій стадії є визначення класів наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, від яких залежить правовий режим будівництва. Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд характеризує рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта. Віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва. За класом наслідків (відповідальності) сонячна електростанція може належати до таких класів: незначні наслідки - СС1 та середні наслідки - СС2.

Відповідно якщо сонячна електростанція за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) – проект будівництва не підлягає обов’язковій експертизі, а якщо до об’єктів із середніми наслідками (СС2), то експертиза проекту будівництва має бути проведена обов’язково.

 

Замовник має право виконувати будівельні роботи після того як він подасть відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо сонячних електростанцій, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)), або ж після того як орган державного архітектурно-будівельного контролю видасть замовнику дозвіл на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2).  Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.

Щоб прийняти в експлуатацію закінчені будівництвом сонячні електростанції, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), замовнику необхідно подати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, яка має бути зареєстрована органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом сонячних електростанцій, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Зареєстрована декларація про готовність сонячної електростанції до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийняту в експлуатацію сонячну електростанцію необхідних для її функціонування ресурсів, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

6. Придбання та поставка обладнання і матеріалів, установка і налагодження устаткування.

7. Підключення до мережі.

8. Отримання ліцензії на виробництво електроенергії.

Діяльність з виробництва електричної енергії підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше, або суб’єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на оптовому ринку електричної енергії незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики.

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає заяву про отримання ліцензії до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ліцензія видається на необмежений строк.

9. Оформлення статусу учасника ринку електроенергії.

Статус учасника ринку електроенергії.надається за умови укладання договору з оператором системи передачі (Укренерго) про надання послуг з передачі електроенергії, договору про надання послуг з диспетчерського управління та поданої заяви про приєднання до договору про врегулювання небалансів. Також виробники за «зеленим» тарифом мають надати Заяву на реєстрацію ресурсних об’єктів (ЕІС код W-типу).

При відсутності таких документів «гарантований покупець» (сьогодні це ДП «Гарантований покупець», яке зобов’язане купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф)  не може укласти договір з генерацією з ВДЕ на купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

За наявності вищезазначених документів, укладається двосторонній договір з ДП «Гарантований покупець»,  надалі необхідно увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця, щодобово подавати гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених двостороннім договором з гарантованим покупцем.

10. Затвердження «зеленого» тарифу.

Щоб був затверджений «зелений» тариф необхідно подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заяву щодо встановлення «зеленого» тарифу.

11. Укладення договору на продаж електроенергії.

12. Продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Купівля-продаж сонячної електроенергії за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між виробником, якому встановлено «зелений» тариф та ДП «Гарантований покупець». Такий договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом. Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом укладається на весь строк дії «зеленого» тарифу.

Таким чином, будівництво сонячної електростанції є доволі складним та тривалим процесом, і вирішення кожного з перерахованих етапів потребує особливої уваги та підготовки суб’єктом господарювання всіх передбачених чинним законодавством документів, а також проходження ним всіх погоджувальних процедур та експертиз.

 

Стимули від держави

Тимчасове звільнення від сплати ввізного ПДВ

Пунктом 64 Перехідних положень Податкового кодексу України передбачене тимчасове (до 31 грудня 2022 року) звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України основного обладнання для будівництва сонячної електростанції. Запроваджені зміни суттєво спрощують та здешевлюють будівництво об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії сонця.

 

«Зелений» тариф

Зелений тариф - спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у приватних осіб, згенеровану сонячними та вітровими електростанціями. Покупцем є ДП «Гарантований покупець».

Зелений тариф жорстко коригуються у відповідності до курсу євро, відповідно, розмір прибутку, що буде отримуватись, не залежить від інфляції та коливань курсу національної валюти.

Закон передбачає можливість встановлення роботи по зеленому тарифу для окремих черг (пускових комплексів) сонячних електростанцій, не чекаючи повного закінчення будівництва всього об'єкта.

Держава захищає інтереси інвестора, гарантуючи, що стимулюючі заходи, що діяли на момент початку промислової експлуатації наземної сонячної електростанції (або будь-якого іншого об'єкта відновлюваної енергетики), залишаться незмінними.

З липня 2019 року в Україні запрацювала система аукціонів для розподілу квот державної підтримки виробництва електроенергії. Тепер за умовами аукціону, квоти держпідтримки відновлюваної енергетики розігруються між інвесторами на відкритих аукціонах.

Переможець аукціону, який запропонує найнижчу ціну продажу 1 КВт/год. електричної енергії, отримає державну підтримку - право продажу електроенергії гарантованому покупцю за встановленою на аукціоні ціною терміном на 20 років з моменту введення в експлуатацію генеруючих потужностей.

Для потужних сонячних електростанцій (понад 1 МВт) ці аукціони є обов’язковими для отримання державної підтримки. Інвестори інших проектів відновлюваної енергетики зможуть обирати - чи змагатися на аукціонах за 20-річну підтримку, чи пройти звичну процедуру отримання «зеленого тарифу» до 2030 р.

 

Спрощений процес підбору обладнання

Відповідно до останніх змін Закону України «Про альтернативні джерела енергії» скасована так звана «місцева» складова, тобто встановлений законом рівень використання обладнання українського виробництва. Скасувавши дію обов'язкової «місцевої складової», держава не відмовилася від підтримки місцевих виробників обладнання. Можна отримати коефіцієнт, що збільшує розмір ставки зеленого тарифу від 5% до 10%, якщо при будівництві станції буде задіяно 30% (або 50% відповідно) обладнання українського виробництва. Для підтвердження українського походження комплектуючих (матеріалів, устаткування) необхідно отримати сертифікат походження, який видає Торгово-промислова палата України (її регіональними представництвами).

Наразі в Україні досить сприятливі умови для розвитку сонячної енергетики. Інвестування в будівництво сонячних електростанцій для генерації електроенергії з подальшою її продажем за чинним законодавством по економічно привабливому зеленому тарифу за розміром отримуваного прибутку значно вигідніше, ніж банківський депозит або вкладення в нерухомість. Як комерційне підприємство сонячна електростанція  позбавлена від ризиків, пов'язаних з конкуренцією, адже держава викуповує всі вироблену  електроенергію. Окрім того, сонячна електростанція має досить швидку окупність - діючий зелений тариф дозволяє повернути вкладені кошти протягом вже 5-6 років. Тому виробництво сонячної електроенергії є дуже перспективним і вельми прибутковим бізнесом в Україні.

 

Матеріал підготувала Альона Видюк, юрист Jurimex.
​Спеціально для Jurblog - https://bit.ly/30UIhNX

Попередня Наступна
08.10.2019
Перерозподіл повноважень між регуляторами ринків фінансових послуг. Автор: Оксана Русіна
10.10.2019
Законодавчі новації у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Автор: Оксана Русіна
Дивитися всі публікації
Юристи аналізують події в Україні та за кордоном
Підписуйтесь, щоб не пропустити важливе